ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി അംഗങ്ങൾ

മുസാഫര്‍ അഹമ്മദ് ചെയര്‍മാന്‍
ഒ സദാശിവന്‍ കൌൺസിലർ
കെ.മൊയ്തീന്‍ കോയ കൌൺസിലർ
എം ഗിരിജ ടീച്ചർ കൌൺസിലർ
എൻ സി മോയിൻകുട്ടി കൌൺസിലർ
അനില്‍കുമാര്‍.എം.സി കൌൺസിലർ
സുജാത കൂടത്തിങ്കല്‍ കൌൺസിലർ
ഇ.എം.സോമന്‍ കൌൺസിലർ
കെ സി ശോഭിത കൌൺസിലർ
നവ്യ ഹരിദാസ് കൌൺസിലർ