ആമുഖം

പേര് : കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍
ഉത്ഭവം :  
വിസ്തീര്‍ണ്ണം : 118.58 ച.കി.മി
ജനസംഖ്യ : 609224 (2011-ലെ സെന്‍സസ് പ്രൊവിഷണല്‍)
പട്ടികജാതി :  
പട്ടികവര്‍ഗ്ഗം :  
ജനസാന്ദ്രത :  
സാക്ഷരത :  
ഡിവിഷന്‍ :  
താലൂക്കുകള്‍ :  
വില്ലേജുകള്‍‍ :  
അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങള്‍‍ :  
പാര്‍ലമെന്റ് മണ്ഡലം  :  
അതിരുകള്‍ : വടക്ക് : കോരപ്പുഴ, കക്കോടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്, കുരുവട്ടൂര്‍ പഞ്ചായത്ത്
കിഴക്ക് : കുന്ദമംഗലം, പെരുവയല്‍, ഒളവണ്ണ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകള്‍
തെക്ക് : ചാലിയാര്‍
പടിഞ്ഞാറ് : അറബിക്കടല്‍
റവന്യു വാര്‍ഡുകള്‍ : 86
ഇലക്ട്രല്‍ വാര്‍ഡുകള്‍ : 75
സോണല്‍ ഓഫീസുകള്‍ : എലത്തൂര്‍ സോണല്‍, ചെറുവണ്ണൂര്‍-നല്ലളം സോണല്‍, ബേപ്പൂര്‍ സോണല്‍
ഹെല്‍ത്ത് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസുകള്‍ : 22