ഡെപ്യൂട്ടി മേയര്‍

Posted on Tuesday, September 14, 2021

മുസാഫര്‍ അഹമ്മദ്

കോഴിക്കോട് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ

കാലിക്കറ്റ് ബീച്ച്,

കോഴിക്കോട് ആകാശവാണിക്ക് സമീപം,

കോഴിക്കോട്

പിന്‍ -673032

ഫോണ്‍ : 04952365040