മേയര്‍

ഡോ.ബീന ഫിലിപ് (ബീന ടീച്ചര്‍)

കോഴിക്കോട് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ
കാലിക്കറ്റ് ബീച്ച്, 
കോഴിക്കോട് ആകാശവാണിക്ക് സമീപം,
കോഴിക്കോട് പിന്‍ -673032

ഫോണ്‍ : 04952365040

E-mail: mayorkozhikode@gmail.com