വാര്‍ഡ്‌ വിവരങ്ങള്‍

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര്
1 എലത്തൂര്‍
2 ചെട്ടികുളം
3 എരഞ്ഞിക്കല്‍
4 പുത്തൂര്‍
5 മോകവൂര്‍
6 കുണ്ടൂപറമ്പ
7 കരുവിശ്ശേരി
8 മലാപ്പറമ്പ
9 തടമ്പാട്ടുതാഴം
10 വേങ്ങേരി
11 പൂളക്കടവ്
12 പാറോപ്പടി
13 സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍
14 ചേവരമ്പലം
15 വെള്ളിമാടുകുന്ന്
16 മൂഴിക്കല്‍
17 ചെലവൂര്‍
18 മായനാട്
19 മെഡിക്കല്‍കോളേജ് സൗത്ത്‌
20 മെഡിക്കല്‍കോളേജ്
21 ചേവായൂര്‍
22 കോവൂര്‍
23 നെല്ലിക്കോട്
24 കുടില്‍തോട്
25 കോട്ടൂളി
26 പറയഞ്ചേരി
27 പുതിയറ
28 കുതിരവട്ടം
29 പൊറ്റമ്മല്‍
30 കൊമ്മേരി
31 കുറ്റിയില്‍ താഴം
32 പൊക്കുന്ന്
33 കിണാശ്ശേരി
34 മാങ്കാവ്
35 ആഴ്ചവട്ടം
36 കല്ലായി
37 പന്നിയങ്കര
38 മീഞ്ചന്ത
39 തിരുവണ്ണൂര്‍
40 അരീക്കാട് നോര്‍ത്ത്
41 അരീക്കാട്
42 നല്ലളം
43 കൊളത്തറ
44 കുണ്ടായിത്തോട്
45 ചെറുവണ്ണൂര്‍ ഈസ്റ്റ്‌
46 ചെറുവണ്ണൂര്‍ വെസ്റ്റ്
47 ബേപ്പൂര്‍ പോര്‍ട്ട്‌
48 ബേപ്പൂര്‍
49 മാറാട്
50 നടുവട്ടം
51 പുഞ്ചപ്പാടം
52 അരക്കിണര്‍
53 മാത്തോട്ടം
54 കപ്പക്കല്‍
55 പയ്യാനക്കല്‍
56 ചക്കുംകടവ്
57 മുഖദാര്‍
58 കുറ്റിച്ചിറ
59 ചാലപ്പുറം
60 പാളയം
61 വലിയങ്ങാടി
62 മൂന്നാലിങ്ങല്‍
63 തിരുത്തിയാട്
64 എരഞ്ഞിപ്പാലം
65 നടക്കാവ്
66 വെള്ളയില്‍
67 തോപ്പയില്‍
68 ചക്കരോത്തുകുളം
69 കാരപറമ്പ
70 ഈസ്റ്റ്‌ഹില്‍
71 അത്താണിക്കല്‍
72 വെസ്റ്റ്ഹില്‍
73 എടക്കാട്
74 പുതിയങ്ങാടി
75 പുതിയാപ്പ